Förslag till ändringar i Ärvdabalken

Efter att ha observerat att Tingsrätters tillämpning av gällande rätt helt kan beröva vissa testamentstagare de rättigheter som de i teori garanteras av ärvdabalken, har jag bestämt mig för att försöka påverka Lagstiftaren för att få denne att sätta stopp för vad jag anser vara en vanartad lagtillämpning.

Denna sida uppdaterades för sista gången den 17 augusti 1999.

Dokument rörande mina förslag

Länkar till lagtexter


Ni kan kontakta mig med följande adress: amphisbene@yahoo.com